Khởi nghiệp

3 cách để tự động hóa công việc kinh doanh của bạn

 1.Đơn giản hoá Đối với cuộc sống cá nhân của mỗi con người, càng đơn giản bao nhiêu chúng ta càng tiết kiệm được ...

9 nguyên nhân chết người khi khởi nghiệp bạn cần phải đọc

 1. KHỞI NGHIỆP KHI CHƯA ĐỦ GIỎI: Giỏi ở đây là đánh giá tổng hợp về kĩ năng của bạn: Marketing, Sale, Tổ chức, Lãnh đạo, ...